MARTEC

MARTEC er et internationalt anerkendt maritim og polyteknisk uddannelsescenter.

Uddannelserne af høj, international kvalitet til den maritime og industrielle branche omfatter:

 • Maskinmester
 • Skibsfører
 • Skibsmaskinist
 • Fiskerskipper af 1 el. 3 grad
 • Kyst- eller Sætteskipper
 • Maskinist
 • Befaren Skibsassistent
 • Grundlæggende maritim uddannelse
 • HF Søfart
 • Adgangskursus til maskinmester
 • Akademiuddannelse (Offshore)

MARTEC varetager desuden driften af Skoleskibet DANMARK, som bl.a. bidrager med en stor del af grunduddannelsen til skibsassistent, for eleverne ombord.

MARTEC Training Center er vores kursusafdeling hvor vi er certificeret i internationalt anerkendte standarder inden for STCW, OPITO og GWO.

Vi udbyder maritime kurser for søfarende (STCW), offshore kurser for olie og gas branchen (OPITO) og vindenergi kurser for vindmølleindustrien (GWO).

Derudover udbyder vi en række tekniske kurser samt andre kundespecifikke kurser.

Endvidere bidrager vi i forsknings- og udviklingsarbejde sammen med SMV’er indenfor drift, optimering og vedligehold af elektriske/elektroniske maskiner og termiske maskiner/anlæg med tilhørende styringer samt management indenfor disse områder.

Kontakt information

MARTEC
Hånbækvej 54
9900 Frederikshavn
Tel.:
+45 96 20 88 88

Webbureau ITTP