Terntank Rederi A/S

Terntank beskæftiger sig med shipping, chartering og ship management. Fra Skagen driver de en flåde på ni moderne kemikalie/ produkt tankere på mellem 8.000 dwt og 15.000 dwt. Terntank driver en pålidelig og yderst professionel forretning, hvor der lægges stor vægt på arbejdsmiljø, sikkerhed og miljøbeskyttelse samt et tæt samarbejde med kunderne.

De bedste medarbejdere

Hos Terntank har arbejdsmiljø og forholdene om bord på skibene højeste prioritet, og mandskabet bliver aktivt involveret i alle aspekter af skibsprojekter. Man arbejder ud fra filosofien om, at gode forhold for både mandskab på skibene og medarbejderne i land dels tiltrækker og fastholder de bedste medarbejder og dels udmønter sig i den bedste præstation over for kunderne.

Forud for lovgivningen

Det moderne samfund er afhængig af en stabil transport af olie, olie produkter og kemikalier. Terntank ligger i nærheden af havet er derfor yderst bevidst om det marine miljøs sårbarhed. Det er rederiets filosofi altid at være forud for lovgivningen på sikkerheds- og miljøområdet, således er alle arbejdsopgaver og procedurer nøje beskrevet for at imødegå fejl. Terntank indførte dobbeltskrogede skibe årtier, før det blev et lovkrav og ved hele tiden at arbejde med energieffektivisering og reducering af miljøpåvirkningen fra deres skibe, så de er branchens mest moderne og effektive.

Kontakt information

Terntank Rederi A/S
Vestre Strandvej 10
9990 Skagen
Tel.:
+45 98 40 70 60

Webbureau ITTP