SKAWinspection

SKAWINSPECTION er et uvildigt, uafhængigt og akkrediteret inspektionsorgan, centralt placeret på Skagen Havn med let adgang til skibene på både Skagen Havn og Red. Inspektionsområdet er hovedsageligt lokalt, men SKAWINSPECTION opererer gerne i hele landet. De udstedte inspektionsrapporter har gyldighed i hele EU samt i store dele af den øvrige verden.

SKAW- INSPECTION dygtige og kompetente inspektører udfører og dokumenterer opgaver, når det passer kunden inden for følgende:

  • Vejning på brovægt og andre vægte samt på kundeejede vægte
  • Måling f.eks. af temperaturer på frisk/frossen fisk samt væsker
  • Opmåling af stort set alle væsker (ullage)
  • Prøvetagning af f.eks. fisk, fiskemel, fiskeolie samt væsker undtagen vand og forsendelse til laboratorier i helhold til kundens krav
  • Inspektion, kontrol og forsegling af eksportforsendelser i skibe, lastbiler og containere, herunder mængde/antal og visuel kontrol af varernes tilstand
  • Tally – tælling af varer
  • Draft og bunker survey visuel kontrol i forbindelse med forsendelse af løse og flydende varer
  • Andre ydelser så som opgørelser af varelagre i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, revision og opgørelse for forsikringsselskaber

SKAWINSPECTION er godkendt af FOSFA og GAFTA samt akkrediteret af DANAK. Et internt kvalitetsstyringssystem med nøjagtig beskrevne procedurer og godkendte måleinstrumenter, der er underlagt strenge kalibreringskrav, sikrer en ensartet kontrol, hvor alle data er 100 % korrekte.

Kontakt information

SKAWinspection
Fabrikskajen
9990 Skagen
Tel.:
+45 98 44 28 11

Webbureau ITTP