Karstensen gruppen leverer positivt resultat

 Karstensen Gruppens virksomheder har afsluttet regnskabet for 2019 og leverer et positiv resultat på DKK 31,5 mio. efter skat. Direktør Knud Degn Karstensen udtaler: ”Vi har leveret et resultat, som vi er tilfredse med og som i høj grad skyldes, at vi på grund af seneste udvidelser med eget skrogværft i Polen og KS Elektro kan tilbyde den samlede pakke til vores kunder i form af både design, nybygning og service på eftermarkedet med høj effektivitet og know how i arbejdet.”

Karstensen Gruppen[1] består udover hovedvirksomheden Karstensens Skibsværft A/S af virksomhederne Danish Yacht A/S, KS Elektro A/S, Nuuk Værft A/S og Karstensen Shipyard Poland.

​Hovedtal for Karstensen Gruppen:

2019

2018

2017

2016

Nettoomsætning

1.282.370      

1.209.056      

1.317.181      

1.163.391      

Bruttofortjeneste

290.978

254.240

291.839

254.276

Driftsresultat

42.633

27.095

80.858

69.493

Resultat før skat

33.921

22.184

74.147

61.395

Årets resultat

31.558

18.510

61.006

53.581

Anlægsaktiver

98.748

90.299

96.051

102.536

Omsætningsaktiver

625.025

624.796

399.525

297.830

Egenkapital

256.281

245.593

234.913

175.089

Langfristet gæld                                  

17.240

8.907

10.057

9.594

Kortfristet gæld

450.252

460.595

250.606

215.683

Passiver

723.773

715.095

495.576

400.366

Antal ansatte

490

461

413

375

Gruppens virksomheder havde en omsætning i 2019 på knap 1.3 mia. kr. og har opnået en samlet egenkapital på ca. DKK 256 mio. Medarbejderstaben i Skagen har i de senere år været stigende og nåede ved årets afslutning 490 medarbejdere mod 461 i 2018.

​Karstensens Skibsværfts nybygningsafdeling har i 2019 afleveret 5 nybygninger til henholdsvis Danmark, Norge og Shetland. Der blev afleveret færre nybygninger end forventet i 2019, hvilket skyldes forsinkelser fra eksterne underleverandørværfter. Fremadrettet bliver skrogleveringerne bedre koordineret i takt med at alle nybygninger bygges på eget skrogværft i Gdynia.

Karstensens Shipyard Poland er ved at være veletableret efter, produktionen blev startet op i slutningen af 2018. Værftet i Polen har i løbet af 2019 leveret 4 skrog til værftet i Skagen, og produktionen har været i gang i lidt mere end et år. Der er bruges stadig en del ressourcer på at få produktionen effektiviseret, men investeringen i egen skrogproduktionsfaciliteter har været afgørende for at fremtidssikre og udvikle skibsbygningsproduktionen og virksomhederne i Skagen. Karstensen Shipyard Polen beskæftiger knap 500 medarbejdere og underleverandører.

Karstensens Skibsværfts reparationsafdeling i Skagen har haft et år med god aktivitet med en del større ombygningsopgaver og mange mindre opgaver. Der er leveret et tilfredsstillende resultat i et marked, som ellers er præget af stor konkurrence.

KS Elektro har haft høj aktivitet, og har leveret et godt resultat og beskæftigede ved årets afslutning 100 medarbejdere.

Nuuk Værft har haft lavere beskæftigelse end tidligere, men har leveret et fornuftigt resultat og har i tillæg dertil investeret i at effektivisere produktionsanlægget for at fremtidssikre værftet til gavn for både medarbejdere og kunder.

Karstensen Gruppen ser positivt på 2020. COVID pandemien påvirker både produktion, kunder og leverandører. Derfor forventes en reduceret omsætning i 2020. På trods af de vanskelige ydre omstændigheder, er der stor opbakning fra medarbejderstab, leverandører og kunder til at få løst udfordringerne bedst muligt. Karstensen Gruppens virksomheder forsøger at bidrage til samfundsøkonomien ved at opretholde produktionen og ved ikke at gøre brug af COVID-19 hjælpepakker. Der budgetteres dog med et noget mindre overskud for 2020 end tidligere forventet. Ordrebeholdningen på bygning af 16 nye fiskefartøjer til en samlet værdi på over DKK 2,5 mia., og nogle større ombygningsentrepriser i reparationsafdelingen giver et godt grundlag for fremtiden, hvor der forventes god aktivitet og beskæftigelse både i det kommende år - og årene derefter.

Kilde: Karstensens.dk /  Dato: 05.05.2020

Største havneudvidelse nogensinde for Skagen er i fuld gang

 

Skagenhavn


Skagen Havn er i færd med at gennemføre havnens historisk største udvidelse, målt såvel på areal som økonomi. Det drejer sig om den såkaldte etape 3 udvidelse på 190.000 m2 nyt landareal, hvoraf FF Skagen lejer sig ind på 60.000 m2.

Havnedirektør Willy B. Hansen beretter, at udvidelsen i skrivende stund forløber planmæssigt på trods af Covid-19 epidemien.

»Der bliver arbejdet på fuld skrue, og vi følger fortsat planen fuldstændig. Vi har dog endnu ikke det fulde overblik over corona-situationen, hverken materielt eller personelt. Når vi kommer lidt længere hen på året, kommer vi nok til at se en indvirkning i en eller anden grad,« siger Havnedirektør Willy B. Hansen.

Havneudvidelsen forventedes oprindeligt færdig ved udgangen af januar 2021.

»Vi regner fortsat med at holde tidsplanen, men vil ikke afvise, at der muligvis bliver en mindre forsinkelse på baggrund af corona-udbruddet,« siger Havnedirektør Willy B. Hansen.

Skagen Havn håber at kunne overdrage arealerne til leje umiddelbart efter, at udvidelsen er færdig.

FF Skagen glæder sig til mere plads
Hos FF Skagen har de også været i fuld gang med at planlægge brugen af den tredjedel af arealet, som de har lejet sig ind på.

Virksomheden har blandt andet rejst rundt til nogle af landets containerterminaler for at samle inspiration til deres første prioritet i forbindelse med havneudvidelsen.

»Vi skal først og fremmest have flyttet al aktiviteten i Skagen Stevedore over på det nye område, da containerterminalens nuværende placering ligger uhensigtsmæssigt og giver meget intern kørsel. Samtidig står der pt. containere overalt på havnen, så vi glæder os til at flytte ind på det nye areal og få plads til at samle det hele,« siger Technical Director i FF Skagen, Thomas Rasmussen.

Anden etape for FF Skagen bliver at etablere nye lager-faciliteter til opbevaring af fiskemel.

Langtidsudleje styrker havnen
Hos Skagen Havn er det af stor betydning, at sammenlagt 100.000 m2 af det nye areal blev lejet ud, inden byggeriet gik i gang.
»Udvidelsen er så stor en investering, at det er vigtigt at sikre fremdrift på området. Derfor er det en klar styrkelse af forretningsplanen, at vi har været i stand til at langtidsudleje så stor en andel af havnearealet allerede,« siger Willy B. Hansen.

Havneudvidelsen i tal:

  • 190.000 m2 landareal
  • 1075 m kaj
  • Investering på 500 mio. kroner
  • Forventes at bibringe 100 nye arbejdspladser

Kilde: Fiskerforum.dk / Dato: 09.05.2020

DFDS automatiserer indkøbsprocesser med ny SERTICA integration udviklet af MAN Energy Solutions og Logimatic.

Logimatic og MAN Energy Solutions samarbejder om, at standardisere udvekslingen af RFQ og PO information mellem rederier og leverandører. En direkte integration mellem Procurement modulet i SERTICA og ordrestyringssystemet fra MAN Energy Solutions eliminerer genindtastning af priser og anden indkøbsinformation.

SERTICA Connect Integration

SERTICA Connect giver rederier adgang til at kommunikere direkte med flere maritime leverandører. Den direkte integration muliggør nem udveksling af tilbud, indkøbsordrer og ordrebekræftelser.

Michael Paarup, COO hos Logimatic Solutions forklarer: ”Rederier kan drage stor fordel af at modtage al information digitalt. Dette sparer alle parter tid og penge. Ved at modtage tilbud direkte i SERTICA kan rederierne nemt sammenligne priser og dermed finde den mest attraktive leverandør.”

Harald Capek, Head of PrimeServ Diesel Processes & Analytics hos MAN Energy Solutions siger: “Vi er meget glade for at kunne tilføje SERTICA som integrationspartner og vores samarbejde er med til at gøre indkøbsprocessen hurtigere og mere digital. Dette er en del af vores digitale strategi og står højt på vores kunders dagsorden.”

Rasmus Hansen, Projektchef hos Logimatic Solutions kommenterer: ”Med grænsefladen til SERTICA kan MAN Energy Solutions foretage alle opdateringer i deres eget ERP-system, hvilket gør processen totalt automatiseret. Det betyder det er slut med at genindtaste oplysninger såsom indkøbsordreposition. I sidste ende drager både MAN Energy Solutions og deres kunder fordel af denne digitale transformation.”

En af disse kunder er DFDS, der aktivt bruger SERTICA Connect. ”Vi har været interesseret i at finde en standardiseret og effektiv løsning til at udveksle RFQ- og PO informationer med leverandører for at sikre hurtigere svar tider, reducere arbejdsbyrden og minimere fejl for både DFDS og vores leverandører,” fortæller Lene Kragkær Nilsson, Operational Procurement Manager hos DFDS.

Rajeshwaran Kalaiselvan, Digital Procurement Manager hos DFDS tilføjer: ”DFDS ønskede at finde en løsning, der fjerner behovet for en teknisk tredjepartsløsning, der styrer samarbejdet mellem DFDS og leverandører. Det er lykkedes med SERTICA Connect, og vi ser frem til at forbedre løsningen yderligere. Desuden håber vi at flere rederier og leverandører vil bruge løsningen så vi sikrer, at vi alle får mest muligt ud af løsningen.”

Ingi Helgason, Senior Project Manager in Business Development and Digitalization hos MAN Energy Solutions konkluderer: ”Vi har haft stor glæde af samarbejdet med Logimatic, som har resulteret i et vigtigt skridt hen imod mere automatiserede processer. Med øget integration til SERTICA ser vi virkelig er en win-win-situation for både kunder og leverandører.”

Om DFDS
DFDS er Nordeuropas største integrerede shipping- og logistikvirksomhed med en årlig omsætning på EUR 1.9bn. Over 8.000 godskunder afhænger af vores færge- og terminaltjenester samt fleksible løsninger af transport og logistik. Vi leverer også sikre overnatnings- og nærfarts færge service til syv millioner passagerer, hvoraf mange rejser i egen bil. Vores 7.000 ansatte befinder sig på skibe og kontorer fordelt i 20 lande. DFDS blev grundlagt i 1866 med hovedkontor i København og børsnoteret på Nasdaq Copenhagen.

Om MAN Energy Solutions
MAN Energy Solutions gør det muligt for sine kunder at opnå bæredygtig værdiskabelse i overgangen til dekarbonisering. Ved hjælp af helhedsorienterede løsninger inden for marine-, energi- og industrisektoren imødegår vi morgendagens udfordringer og udvikler højere ydeevne og effektivitet. Som førende leverandør af avanceret teknologi gennem mere end 250 år tilbyder vi en unik portefølje af teknologier. MAN Energy Solutions har hovedsæde i Tyskland og beskæftiger ca. 14.000 medarbejdere på over 120 lokationer verden over. Vores serviceorganisation, MAN PrimeServ, tilbyder vores kunder en verdensomspændende eftersalgsservice med et stort netværk af servicecentre.

Om Logimatic
Logimatic er virksomheden bag SERTICA. Med mere end 120 ansatte, har Logimatic mere end 30 års international erfaring i udvikling og implementering af Fleet Management software. Professionel support tilbydes til kunder over hele verden fra kontorer i Danmark, Singapore og Chile. Løsningerne er nicheprodukter med et centralt fokus på at altid øge kundernes konkurrencedygtighed med optimeret fleet management.

Karstensens Skibsværft lander britisk ordre

21ho3n9wqzgv6tab

Det nordjyske værft skal bygge en ny pelagisk trawler for et konsortium bestående af Northbay Fishing Co og Wiseman Fishing Co. Det oplyser værftet i en pressemeddelelse.

Trawleren, der har fået navnet ’Artemis’, er Karstensens nybygning nummer 465. Den bliver 75 meter lang og får hjemme i den skotske havneby Banff.

De to kunder er gamle bekendte hos Karstensens Skibsværft. Værftet har lavet reparationsopgaver for Northbay Fishing Co de seneste år, og samarbejdet med Wiseman Fishing Co går næsten 30 år tilbage. Blandt andet stod det nordjyske værft bag nybygningen ’Kings Cross’ i 2016.

Karstensens Skibsværft er lige nu Danmarks største nybygningsværft og har 10 pelagiske trawlere i ordrebogen til levering i de næste to år.

’Artemis’ forventes klar i juni 2022.

Fartøjets fremdriftspakke skal leveres af Wärtsilä, og hovedmotoren bliver en Wartsila 10V31, 6100 kW.

Kilde: https://www.metal-supply.dk/

Krydstogter på Skagen Havn aflyst: Handelsliv går glip af store summer

Krydstogter, der ellers skulle lægge til kaj i Skagen Havn i marts og april, er aflyst. Passagererne plejer at bruge mange penge i byen, så det kan blive dyrt for handelslivet

Peter Broen1

 

SKAGEN:Grundet corona-pandemien bliver der foreløbigt ingen krydstogtskibe, der lægger til i Skagen Havn. Alle krydstogter med anløb i havnen i marts og april er blevet aflyst.

Det betyder, at fire krydstogter fra Viking Cruise Line, Hurtigruten Cruise, Cruise & Maritime og Princess Cruises, der har en samlet kapacitet på over 6000 passagerer, ikke skal lægge til kaj.

Der er endnu ingen meldinger om, hvor vidt krydstogterne senere på året også vil blive aflyst.

Havnedirektør Willy Hansen mener, at Skagen Havn godt kan holde til den manglende omsætning.

- Vi lever med det. Det påvirker selvfølgelig vores omsætning negativt, men det er på ingen måde kritisk, siger han.

Gæster bruger mange penge

Men selvom havnen godt kan holde til tabet, så kan det omvendt ramme forretningslivet i Skagen.

For krydstogtpassagererne plejer at bruge mange penge i byen, når de er i land.

- Passagererne lægger i gennemsnit 500-600 kr. pr person i vores restauranter, barer og forretninger, siger formand for Skagen Handelsstandsforening, Thorben Pedersen.

Det kan altså betyde et stort tab for de lokale butiksejere og restauratører, når de indtil videre fire aflyste krydstogter har en samlet kapacitet på over 6000 mennesker.

Men de manglende gæster fra krydstogtskibene er én ting. Noget andet er, at mange af de steder, hvor de ellers bruger deres penge, allerede er lukkede.

- Vi er - ligesom i resten af landet - allerede ramt på den front, at det kun er dagligvarehandlen og lignende, der har åbent nu. Så krydstogtpassagererne ville ikke have særligt mange steder at bruge deres penge, hvis de var kommet til Skagen, siger Thorben Pedersen.

Skagen Handelsstandsforening har 90 medlemmer, og nogle af dem kan komme i problemer, vurderer Thorben Pedersen.

- Nogle af forretningerne er truede, men måske kan nogle af regeringens hjælpepakker være en livline, siger han.

Thorben Pedersen melder dog, at han endnu ikke har et konkret overblik over hvilke forretningsdrivende, der kan være i risiko for at skulle dreje nøglen om som følge af corona-krisen.

 Kilde: Nordjyske.dk / 19. marts 2020 - Foto: Peter Broen

 

2016 Serviceteam Skagen    .    Silovej 8, 1    .    DK-9900 Frederikshavn    .   &nbsp info@serviceteamskagen.dkPrivatlivspolitik
webbureau ittp