MAN Energy Solutions lykønsker to nyudlærte skibsmontører

Kasper M. Christensen og Matias R. Ankerlund har fået indfriet en årelang drøm. Svendebrevet som skibsmontør er i hus - ovenikøbet med super flotte resultater.

Skibsmontøruddannelsen er ikke et tilfældigt valg. Kasper har kørt motocross i mange år, og Mathias har forud for skibsmontøruddannelsen taget en cykelmekanikeruddannelse. De har begge olie og mekanik i blodet og brænder for at arbejde med store ting. Et ønske der indfries, når arbejdet foregår ombord på skibe, hvor alt er større dimensioneret end cyklen og crossmaskinen. 

Lærlingene er omfattet af den maritime lærlingeordning, der huses af MARCOD. Ordningen omfatter en rotationsordning blandt skibsmontørlærlingene. Her har Kasper været i rotation hos Hirtshals Yard, mens Matias har været i rotation hos Orskov Yard. Formålet med at komme i rotation er at dygtiggøre og bygge kompetencer på lærlingen. En sidegevinst for lærlingen er at danne netværk, som han/hun kan gøre brug af, når man som nyudlært skal ud og finde job. Et scenarie, der kan blive aktuelt for begge nyudlærte, alt efter hvilke muligheder, der åbner sig hos MAN Energy Solutions.   

  • Vi har strategisk besluttet, at vi VIL lærlinge, da vi kan se, at vi får en udfordring med medarbejdere i fremtiden, udtaler Poul Knudsgaard, Direktør ved MAN Energy Solutions i Frederikshavn. Vi har derfor besluttet at ”sætte svende i banken” ved at uddanne flere lærlinge end vi pt. kan tage ind som svende, slutter Poul Knudsgaard, der er stolt af at være med til at uddanne ikke kun til egne rækker, men til branchen.

Som skibsmontørlærling hos MAN Energy Solutions er man med svendene på rejsejobs rundt omkring i verden. En arbejdsform som Matias og Kasper er blevet hooked på, og som de gerne vil forfølge i nogle år.

  • Opvokset i Hirtshals med en far som fisker, har jeg fra barnsben haft interesse for skibe og oplevet, hvor spændende den maritime branche er, fortæller Kasper M. Christensen. I min læretid har jeg haft en del rejsearbejde, som jeg har fundet tiltrækkende, og jeg glæder mig derfor til, at jeg om kort tid starter som nysvend hos SL Power, hvor jobbene er både i Danmark og udlandet. Skibsmontøruddannelsen har været et perfekt uddannelsesvalg. Den har bredde og giver mulighed for at opleve verden. Kan det blive meget bedre, slutter Kasper M. Christensen.

Lærlingene har været omfattet af den maritime lærlingeordning, der huses af MARCOD, og som omfatter i alt 50 lærlinge ansat henholdsvis hos Orskov Yard, MAN Energy Solutions, Hirtshals Yard, Soft & Teknik, Mariendal Electrics, Vestkajens Maskinværksted, KM Automatik, Victor, KS Maskinteknik, Alfa Laval, RASI Maskinfabrik, SeaMech og SL Power.

Kasper-og-Matias---08.02

På billedet fra venstre:

Lærlingeansvarlig John Ditlev, Matias R. Ankerlund og Kasper M. Christensen

Nye avancerede produkter fra Furuno

5. februar 2019 | maritimedanmark.dk

2 201924222920

I dag er det sådan, at navigatøren har rigtig mange informationer han eller hun selv skal samle i sin hjerne: radarbilledet, gyrokompasset, ECDIS, AIS, GPS og så videre - samtidig med at der skal holdes udkig fra broen. Men nu er der hjælp at hente hos Furuno.

 

”Det vi gør nu, er at samle alle informationerne på én skærm - hvilket betyder at navigatøren får et meget bedre og hurtigere overblik. Så han eller hun kan koncentrere sig om at tage beslutninger ud fra ét samlet billede af situationen”, siger Freddie Hansen, adm. direktør i Furuno Danmark.

Systemet fungerer på den måde, at der i formasten opsættes et videokamera der dækker en vinkel på 99 grader. Det billede vises på en skærm - suppleret med informationer hentet fra radaren, gyroen, EGDIS ruteplanlægningen inklusive no-go zoner, AIS-oplysninger, GPS mm.

Oplysningerne er forsynet med forskellige farvekoder, gul/caution - det er noget der kommer imod en, blå - så er de medsejlende.

Når systemet er færdigudviklet, er det tanken at alle informationer skal projekteres op på indersiden af vinduerne, om natten suppleret med billeder fra et infrarødt kamera.

Se en video der viser hvordan systemer fungerer HER

Læs mere om de nye produkter fra Furuno i den seneste udgave af Magasinet Maritime Danmark.

 

Nye partnere tiltræder den maritime lærlingeordning

IMG 1252-stor

Foto: Victor Blokhus og Mads N. Kristensen fra Orskov Yard.

Den maritime lærlingeordning går sin sejrsgang i det nordjyske og omfatter nu 13 virksomheder fra henholdsvis Frederikshavn, Sæby, Skagen, Hirtshals og Aalborg.

IMG 1947-stor

Foto: Christine Lunde/MARCOD, Morten V. Pedersen/MAN Energy Solutions, Rasmus Brohus/Hirtshals Yard & Vestkajens Maskinværksted, Thomas Diget/SL Power, Kim Sørensen/KS Maskinteknik, Tor Pedersen/SeaMech, Anette Hermann Sørensen/MARCOD, Jakob Grønkjær/Mariendal Electrics, Jens Christian Kristiansen/Soft & Teknik, Christina Ørskov/Orskov Yard. Ikke med på billedet: Maj Kær/Alfa Laval.

Tor Pedersen, medejer af SeaMech i Skagen og Hirtshals fortæller, hvorfor de er gået med i ordningen:

”Vi er glade for at have tilsluttet os MARCODs maritime lærlingeordning. Vi har tidligere selv forgæves forsøgt os med at rekruttere lærlinge. Vi mener bestemt, at lærlingeordningen vil give os mulighed for at få kvalificerede og håndplukkede lærlinge via professionel hjælp fra MARCODs lærlingekoordinator. Værdien af kvalificerede lærlinge er afgørende for vores virksomheds fremtid”.

Senior HR Partner Maj Kær hos Alfa Laval er også glad for at være indtrådt i ordningen:

”Alfa Laval Aalborg har stor fokus på at støtte op om sikringen af unges uddannelse. Vi vil skabe muligheder for gode lærepladser i det nordjyske. Via samarbejdet med MARCOD bliver vores organisation, ledere og svende understøttet i udviklingen af Alfa Lavals lærlinge, som dermed får det mest optimale uddannelsesforløb helt fra starten.  Desuden kan netværket som helhed skabe en branding af de maritime lærepladser på en helt unik måde, som kun muliggøres igennem ordningen og MARCOD”.

Direktør for Orskov Yard, Christina Orskov, byder de nye partnere velkommen i ordningen:

”På vegne af den maritime lærlingeordning – også kaldet MUK-ordningen - er jeg meget glad og stolt over, at vi har fået endnu flere virksomheder med i ordningen. Det er vores ansvar som virksomhed at uddanne så mange lærlinge som muligt og sammen står vi stærkere til at tiltrække nye lærlinge. Via ordningen kan vi uddanne endnu flere unge mennesker på tværs af virksomhederne. Vi føler også, at alle vores lærlinge er stolte af at være en del af ordningen og det er bare godt, der nu kommer endnu flere virksomheder med ind”.

Siden ordningen blev etableret i 2014 på initiativ af tre maritime virksomheder i Frederikshavn har den været udelukkende privat finansieret og rollemodel for lignende initiativer i de andre maritime miljøer i landet som fx Fyn og Esbjerg.

IMG 2681

Foto: Anette H. Sørensen, dele-elektriker lærling Isabella K. Karlsen og skibsmontørlærling Victor Blokhus

Ordningen omfatter 50 lærlinge, herunder skibsmontører, smede, elektrikere, industriteknikere, elektro fagteknikere samt elever indenfor lager og kontor.

Siden ordningen blev etableret i 2014 er:

  • Antallet af lærlinge øget fra 38 til 50
  • Partnerkredsen er øget fra 4 til 13.
  • Der er etableret et stærkt samarbejde med erhvervsskolerne
  • Der er etableret en rotationsordning blandt partnernes skibsmontørlærlinge
  • Der er etableret fire dele-elektriker-lærlinge og en dele-industritekniker-lærlinge blandt partnerne.
  • Virksomhederne i ordningen oplever succes i forhold til rekruttering af lærlinge
  • Virksomhederne i ordningen oplever stor synlighed som attraktiv arbejdsplads for lærlinge.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst
Christine Lunde, direktør, tlf 23320332 – email: clc@marcod.dk Anette H. Sørensen, lærlingekoordinator, tlf. 22 62 48 99 – email: ahs@marcod.dk

 

MARTEC holder danske lodser up-to-date i virkelighedstro simulator

Lods3

Danske lodser kan i 2019 glæde sig til at træne i et helt virkelighedstro simuleret miljø, hvor en lang række simulerede danske havne står til rådighed ved træningen. Det er næsten som at sejle i den faktiske havn, og MARTEC har netop tilføjet en fuldt simuleret version af Aarhus havn. Tilføjelsen sker efter aftale med danske lodser, så træningen bliver endnu bedre og mere virkelighedstro end tidligere. 

MARTEC SKAGEN har igennem de seneste år udbudt de lovpligtige kurser, som danske lodser skal gennemgå med jævne mellemrum. En lods skal løbende holde sine kompetencer ved lige, og skal f.eks. opdateres omkring lodsjura og træne forskellige manøvre- og slæbebådssituationer. Til disse kurser er Full Mission Simulatoren et uundværlig redskab, som både lodser og undervisere nyder stor glæde af. Simulatoren giver et realistisk simuleret billede af hændelser, lodserne kan møde i deres daglige arbejde – og jo mere virkelighedsnær simulatoren er, jo bedre. Derfor har MARTEC netop tilføjet en tro kopi af Aarhus Havn i simulatoren, som sammen med mange andre af verdens havne, sikrer at lodserne i stor udstrækning kan gennemføre simulerede sejladsøvelser i relevante havne.

Ved at supplere simulatoren med flere ægte havnescenarier, er det håbet på MARTEC SKAGEN, at endnu flere lodser finder vej til simulatoren. Forstander på MARTEC SKAGEN, Anders C. T. Andersen, siger:

”Ved at tilbyde lodserne simulatorøvelser i egne havne, kan vi målrette kurserne til den enkelte lods. På MARTEC ser vi også frem til at byde de erfarne lodser velkommen, da det giver os ny viden om hvad der rør sig i branchen. Vores undervisere oplever, at de lærer en hel del af vores kursister, samtidig med at de lærer fra sig”

Lodserne får opfyldt deres krav om kurser og efteruddannelse, men på MARTEC SKAGEN får lodserne mulighed for selv at påvirke kursets indhold. Med lodsernes egne havne installeret i simulatoren rettes kursets indhold mod de forhold, som lodserne fra eksempelvis Århus arbejder i til dagligt. På den måde sikres lodserne, at de bliver dygtige i deres eget lodsområde.

”Det virkelighedsnære træningsmiljø giver en god kvalitet i kursusafviklingen. Vi værdsætter også det tætte samarbejde med erhvervet, som har en afsmittende effekt på udviklingen af, og kvaliteten på, vores ordinære uddannelser,” slutter Anders C.T. Andersen.

Fakta 

MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser. Institutionen udbyder skibsassistent, HF-søfart, skibsmaskinist, maskinmester, sætte-, kyst eller fiskerskipper, styrmand og skibsfører uddannelserne. MARTEC administrerer også Skoleskibet DANMARK og driver en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet.

MARTEC og Skagen Skipperskole blev sammenlagt i 2017 med henblik på at styrke udbuddet af de maritime uddannelser i den nordjyske region og kan nu tilbyde alle de maritime uddannelsesretninger. Også den maritime studentereksamen (HF-Søfart), som tilbydes sammen med Frederikshavns Gymnasium, er styrket, og eleverne tilbydes nu indkvartering på MARTECs skolehjem i trygge og kontrollerede rammer.

2016 Serviceteam Skagen    .    Silovej 8, 1    .    DK-9900 Frederikshavn    .   &nbsp info@serviceteamskagen.dkPrivatlivspolitik
webbureau ittp