68 folkeskoleelever på besøg i den maritime industri i Skagen

68 folkeskoleelever fra Skagen og Ålbæk var i dag på besøg hos i alt 8 maritime virksomheder i Skagen, der i samarbejde med det maritime brancheudviklingscenter MARCOD, Dansk Metal, Martec, EUC Nord og Frederikshavn Kommune igen satte fokus på de uddannelses- og jobmuligheder, som den nordjyske maritime klynge kan tilbyde fremtidens arbejdskraft.

Arrangement Workforce of the Future er målrettet folkeskoleelever og sætter fokus på de maritime uddannelses- og jobmuligheder, der er i den nordjyske maritime industri. Det er fjerde gang, at MARCOD afholder arrangementet, som har været en stor succes.

- Vi er arbejder hele tiden sammen med den maritime industri, maritime uddannelsesinstitutioner, kommunerne, Dansk Metal mfl. på at øge kendskabet blandt de unge og deres forældre til de attraktive uddannelses- og jobmuligheder i den nordjyske maritime industri. Med disse arrangementer – som et ud af mange - ønsker vi i højere grad at åbne de unges øjne i forhold til et maritimt karrierevalg, siger Christine Lunde, direktør i MARCOD.

For at forberede eleverne til dagen havde ungdomsuddannelsesvejleder i Frederikshavn Kommune Frede Jacobsen og maritim lærlingekoordinator i MARCOD Søren Thomsen forud for arrangementet besøgt eleverne i klasserne for at introducere job- og uddannelsesmuligheder i den maritime industri i Skagen. I dag fik eleverne fra Skagen Skole, Brovandeskolen og Ålbæk skole så mulighed for at møde og udveksle erfaringer med nogle af de lærlinge og elever, som til dagligt arbejder i miljøet.

- Vi har haft en fantastisk dag med nysgerrige og engagerede elever, som har lært deres hjemby at kende fra en ny vinkel. Vi har i dag 44 lærlinge og elever på Karstensens, så for os er det vigtigt, at de unge kender til hvilke karrieremuligheder, vi kan tilbyde dem her i byen. Jeg håber, at nogle af eleverne fra dagens besøg får lyst til at komme tilbage med en ansøgning på et senere tidspunkt, udtaler Diddan Rahn Karstensen fra Karstensens Skibsværft A/S.

Udover virksomhedsbesøgene bestod eftermiddagens program af dejlig frokost tilberedt af elever fra EUC Nord og efterfølgende gruppearbejde, hvor eleverne bearbejdede dagens indtryk.

- Det har været en meget spændende dag. Jeg har lært en masse nyt om noget, jeg ikke vidste før, siger Lucas fra 8.X

Samme dag blev et tilsvarende arrangement afholdt i Frederikshavn med 150 elever, og den 28/9 i Hirtshals med 166 elever. I Hanstholm afholdes et lignende arrangement d. 25/10.

Se programmer for de to arrangementer her: http://www.marcod.dk/services/branding/events/item/workforce-of-the-future-i-frederikshavn-ogskagen

Deltagende virksomheder i Skagen: Karstensens Skibsværft, Elektromarine Automation, COSMOS Trawl, Saga Shipping, Skagen Havn, Skagerak Pelagic, Skagen Skipperskole, Color Hotel

Arrangører: MARCOD, Dansk Metal, Martec, EUC Nord, Frederikshavn Kommune

For yderligere oplysninger, kontakt venligst Søren Thomsen, lærlingekoordinator i MARCOD, telefon 61 79 43 48, e-mail: st@marcod.dk

MARTEC styrker de maritime uddannelser i Nordjylland

61665

Ny grunduddannelse.

Officielt skete sammenlægningen af MARTEC og Skagen Skipperskole for nylig – 1. juli.

Sammenlægningen betyder både, at MARTEC kan drage nytte af nogle fordele af ren administrativ art – heriblandt stordriftsfordele og en større organisation.

Kvalitativt betyder overtagelsen af institutionen i Skagen, at MARTEC får en mere fuldstændig uddannelsesportefølje – til gavn for de studerende.

Bedre udvikling af lokale uddannelser

Flere af de maritime uddannelser i Danmark har haft svære kår i nogle år. Den maritime branche har haft ondt i rekrutteringen, og der er gjort flere indsatser for at vende den tendens.

Sammenlægningen af MARTEC og Skagen Skipperskole giver, ifølge uddannelses- og forskningsminister Søren Pind – der har godkendt sammenlægningen – bedre muligheder for at udvikle de maritime uddannelser i det nordjyske. Forhåbentlig til gavn for rekruttering til branchen og det lokale erhvervsliv.

- Det er regeringens ambition at give gode muligheder for uddannelse også uden for de store byer, samtidig med at vi lægger vægt på vækst i de maritime erhverv. Derfor glæder det mig, at bestyrelserne har foreslået en sammenlægning. Den sammenlagte institution vil få bedre muligheder for at udvikle de maritime uddannelser og samarbejdet med de maritime erhverv, ikke mindst i Nordjylland, siger Søren Pind.

Den nye sammenlagte institution får navnet MARTEC – maritime and polytechnic university college. Med sammenlægningen får studerende mulighed for at starte på en maritim grunduddannelse og fortsætte hele vejen og blive færdig som skibsfører eller dimittere med en professionsbachelor som maskinmester.

Stordriftsfordele

- Sammenlægningen betyder, at vi nu har fået en ekstra afdeling i Skagen, hvor vi kan fortsætte med at udbyde vores uddannelser. Generelt betyder det, at vi nu kan tilbyde en mere fuldstændig uddannelsesportefølje.

Ordene kommer fra Pia Ankerstjerne, direktør i MARTEC, der ser frem til at fortsætte samarbejdet med Skagen Skipperskole og glæder sig til de fordele, sammenlægningen fører med sig.

- For vores eget vedkommende betyder det, at vi får en lidt større organisation og mulighed for at udnytte ressourcerne bedre gennem stordriftsfordele. Vi håber, at det også bliver til gavn for de studerende, fordi vi får mulighed for at koble de rigtige undervisere på, der vil kunne benytte deres kompetencer mere effektivt, siger Pia Ankerstjerne og fortsætter:

- I et større perspektiv er sammenlægningen en styrkelse af de maritime uddannelser i Nordjylland, og erhvervslivet vil forhåbentlig også mærke, at den maritime branche i Nordjylland styrkes, siger direktøren.

Ny grunduddannelse

MARTEC tilbyder en lang række uddannelser, der spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser. Med sammenlægningen med Skagen Skipperskole kommer MARTEC til at være institution for næsten 1.000 studerende og kursister.

Fra 1. januar 2018 starter MARTEC Den Grundlæggende Maritime Uddannelse som ubefaren skibsassistent, og uddannelsesinstitutionen opretter som noget nyt et skolehjem til ikke-myndige studerende.

- Vi glæder os virkelig meget til at starte grunduddannelsen op til januar, og vi er gået i gang med at få lavet et skolehjem på Kragholmen i Frederikshavn til de studerende, der kommer som 16- og 17-årige, siger Pia Ankerstjerne.

- Skolehjemmet bliver et sted, hvor gode, gamle værdier prioriteres; som at passe sin uddannelse, sine lektier, passe på tingene og hinanden. Det bliver et sted, man godt tør sende sine egne børn hen, hvor man både får en uddannelse, eget værelse og mad, siger direktøren og tilføjer, at skolehjemmet desuden omfatter fritidsaktiviteter og vagtpersonale.

150 folkeskoleelever på besøg i den maritime industri i Frederikshavn

150 folkeskoleelever var i dag på besøg hos 9 maritime virksomheder i Frederikshavn, da det maritime brancheudviklingscenter MARCOD, Dansk Metal, Martec, EUC Nord og Frederikshavn Kommune igen satte fokus på de uddannelses- og jobmuligheder, som den nordjyske maritime klynge kan tilbyde fremtidens arbejdskraft.

Arrangementet ”Workforce of the Future” er målrettet folkeskoleelever og sætter fokus på de maritime uddannelses- og jobmuligheder, der er i den nordjyske maritime industri. Det er fjerde gang, at MARCOD afholder arrangementet, som har været en stor succes.

- Vi er arbejder hele tiden sammen med den maritime industri, maritime uddannelsesinstitutioner, kommunerne, Dansk Metal mfl. på at øge kendskabet blandt de unge og deres forældre til de attraktive uddannelses- og jobmuligheder i den nordjyske maritime industri. Med disse arrangementer – som et ud af mange - ønsker vi i højere grad at åbne de unges øjne i forhold til et maritimt karrierevalg, siger Christine Lunde, direktør i MARCOD.

For at forberede eleverne til dagen havde erhvervsplaymaker Tommy Lund Christensen samt Rikke Gundersen fra Frederikshavn Kommune forud for arrangementet besøgt eleverne i klasserne for at forberede dem til dagen.

Den 28/9 blev tilsvarende arrangement afholdt i Hirtshals med 166 elever og 25/10 afholdes et lignende arrangement i Hanstholm. I dag var det så 8. klasses elever fra hhv. Bangsbostrand og Frydenstrand skole, som fik en introduktion til den maritime industri i Frederikshavn og fik mulighed for at møde og udveksle erfaringer med nogle af de lærlinge og elever, som til dagligt arbejder i miljøet. I dag afholdes desuden lignende arrangement i Skagen med 68 elever.

- ”Det er vigtigt, at vi får fortalt de næste generationer, hvad det er for nogle jobs, der findes i de maritime erhverv. Jeg tror på, at en historiefortælling med nogle personlige oplevelser kan være med til at sætte tankerne i gang selv hos de helt unge. Der har vi rigtig mange gode historier at fortælle og rollemodeller fra de mange virksomheder i Frederikshavn”, siger havnedirektør Mikkel Seedorff Sørensen

Udover virksomhedsbesøgene bestod eftermiddagens program af et maritimt challenge run, Kahoot quiz samt gruppearbejde. Se programmet for dagen her: http://www.marcod.dk/services/branding/events/item/workforce-of-the-future-i-frederikshavn-ogskagen

- ”Det har været en rigtig god dag. Jeg har lært meget, og det var også det, min mor ville have jeg skulle, og så synes jeg faktisk, at det lyder mega spændende. Det kan godt være at jeg vil være maskinmester, når jeg bliver ældre siger Emma Wilster fra 8C, Frydenstrand Skole.

Deltagende virksomheder i Frederikshavn: MAN Diesel & Turbo, VMS Group, Hytek, Maritime Shipping Supply, Flådestationen, Orskov Yard, Frederikshavn Havn, Norisol

Sponsorer: Nordic Marine Oil, Maritime Network Frederikshavn samt Dansk Metal

Arrangører: MARCOD, Dansk Metal, Martec, EUC Nord, Frederikshavn Kommune

For yderligere oplysninger, kontakt venligst Lisa Hansen, Marketing & Kommunikation i MARCOD, telefon 28 18 57 18, e-mail: lh@marcod.dk

Orskov arbejder på at etablere en ny flydedok

73920 large

Byrådet bevilgede i aften en kommunal garanti på 95 millioner kroner. Foto: Eframe.dk

Orskov Yard arbejder på at etablere en ny flydedok. Det kræver, at Frederikshavn Havn opfører et nyt kajanlæg. Et enigt byråd imødekom i aften ønsket om en kommunal garanti på 95 millioner kroner til etablering af dette kajanlæg på 2 x 250 meter.

- Kajanlægget er en af forudsætningerne for, at vi kan arbejde videre med vores dok-projekt. Dok-projektet indeholder en ny flydedok placeret i samme område som vores eksisterede flydedok, oplyser Lars Fischer, salgs- og teknisk direktør, Orskov Yard A/S.

Han understreger, at Orskov ikke er på plads med hele for-projektet.

- Men der bliver arbejdet ihærdigt for at komme i mål med alle detaljerne, således at vi kan tage en endelig beslutning vedrørende projektet i vores bestyrelse. Vi forventer at komme med en udmelding i løbet af et par måneder, oplyser Lars Fischer.

Han tilføjer, at investeringen i givet fald vil være til gavn for hele den maritime serviceindustri i Frederikshavn.

Direktør Mikkel Seedorff Sørensen, Frederikshavn Havn:

- Det er utroligt glædeligt, at Orskov, som i den grad efterlyste en havneudvidelse, nu selv vil være med til at investere yderligere på havnen. Det er godt for hele den maritime sektor.

Etableringen omfatter et kajanlæg på 2 x 250 meter med et baglandsareal på cirka 12.000 kvadratmeter. Den nordlige kaj har en dybgang på 17 meter, og den sydlige kaj vil have en dybgang på 9,5 meter. Den samlede investering udgør i henhold til tilbud fra Per Aarsleff A/S godt 95 millioner kroner.

På byrådsmødet i aften sagde alle 31 medlemmer også ja til udstede en garanti på 350 millioner kroner, så Frederikshavn Havn kan gennemføre Etape 2 af havneudvidelsen. Både Jens Ole Jensen (V) og Ida Skov (EL) gav dog udtryk for nervøsitet, fordi Frederikshavn ikke er den eneste by i Danmark, som investerer massivt i havneudvidelser.

Etape 2 omfatter etablering af yderligere 400 meter kaj og en uddybning til 14 meter i havnebassinet.

- Det har vist sig at være helt rigtigt at gå efter 14 meter. Lige siden den udmelding har vi mærket en støt stigende efterspørgsel. Vi gør Frederikshavn Havn interessant for endnu flere virksomheder, udtaler Mikkel Seedorff Sørensen.

 

2016 Serviceteam Skagen    .    Silovej 8, 1    .    DK-9900 Frederikshavn    .   &nbsp info@serviceteamskagen.dkPrivatlivspolitik
webbureau ittp