MARTEC renoveres og udvides for 25 mio kr.

martec 1


Et åbent, lyst og indbydende studiemiljø skal gøre det endnu mere tiltrækkende at studere og arbejde på MARTEC. En længe ønsket renovering og udvidelse af det maritime og polytekniske uddannelsescenters faciliteter er nu skudt i gang

Bygge og renoveringsprojektet til ca. 25 mio. kr involverer en totalrenovering og udvidelse af faciliteterne med flere undervisningslokaler, flere grupperum til de studerende, en ny central fredagsbar og større kantineforhold samt en række andre tiltag til forbedring af studie- og arbejdsmiljøet.

Desuden opføres en længe ønsket multisal til brug ved bl.a. dimissioner, eksamen, foredrag og arrangementer som f.eks. erhvervsdage. Uddannelsesinstitutionen bliver lys, behagelig og tidsvarende til glæde for bl.a. maskinmester-, maskinist- og HF-Søfart studerende.

Tilbygningen vil ske i det centrale haveanlæg, hvor der i samme forbindelse etableres nye udefaciliteter til ophold og øvelser. Derudover fortsætter den allerede igangsatte renovering af skolens øvrige teorilokaler med nye vinduespartier, ventilation og installationer.

Direktør Pia Ankerstjerne, ser frem til at komme i gang med arbejdet:

”Vi er virkelig glade for at komme i gang. Nu kan vi for alvor forbedre studie- og arbejdsmiljøet for det store og voksende antal studerende og medarbejdere. Behovet har været der i mange år, og nu får vi tidssvarende rammer som modsvarer det vi beskæftiger os med. Vi håber, at flere af landsdelens unge mennesker vil vælge en maritim og teknisk videregående uddannelse, og dermed bidrage til at understøtte den positive udvikling i de maritime erhverv, som er en af regionens absolutte vækstområder.”

Projektet har været under opsejling siden en ny strategi for MARTEC i 2012 satte gang i en større moderniseringsproces. Forud er gået et stort arbejde med at opnå dels de nødvendige godkendelser og udvælge det rette projekt. For Nordjylland og ikke mindst Frederikshavn Kommune er renoveringen væsentlig i forbindelse med omstillingen mod de stadig mere specialiserede maritime erhverv, som udgør en voksende del af regionens vækstgrundlag.

Borgmester Birgit Hansen, Frederikshavn Kommune, lægger heller ikke skjul på betydningen af den forestående projekt:

”MARTEC skal gerne være et af de foretrukne uddannelsessteder hos de unge, der i fremtiden skal løfte Nordjylland og resten af Danmark endnu højere op i den maritime superliga. MARTEC’s høje faglige niveau tiltrækker allerede mange studerende, og når de nye moderne faciliteter står klar, tror jeg på, at tilstrømningen af studerende stiger.”

Projektet nyder også stor opbakning blandt virksomhederne, som hvert år aftager de færdiguddannede kandidater, som f.eks. Alfa Laval i Aalborg:

”Virksomheder som Alfa Laval har stor gavn af, at der på MARTEC etableres et stærkt og attraktivt maritimt uddannelsesmiljø. Vi håber, det vil medføre, at endnu flere vil vælge en karriere inden for Det Blå Danmark. Der er fortsat udsigt til vækst i jobs indenfor salg, service og udvikling af specialiseret maritim teknologi, og vi har i dag langt over 50 maskinmestre ansat hos Alfa Laval, hvoraf mange er uddannet på MARTEC.” udtaler Lars Skytte Jørgensen, Vice President Product Centre Boilers.

Begejstringen deles af Direktør Poul Knudsgaard, MAN Diesel & Turbo Frederikshavn:

”Hos MAN Diesel & Turbo ser vi frem til at de maritime uddannelser i Nordjylland nu styrkes yderligere i form af nye undervisningsfaciliteter. Vi har som maritim virksomhed brug for de kompetencer, som de unge mennesker lærer på MARTEC og ser frem til at forsætte det gode samarbejde i endnu flottere rammer. Vi tror på, at den renoverede skole vil blive et aktiv for hele den maritime sektor i regionen.”

Fakta om udvidelses- og renoveringsprojektet
Projektet udføres i totalentreprise af Trigon A/S i samarbejde med KJÆR & RICHTER arkitekter. Det forventes at første spadestik vil finde sted inden for 2 måneder og at renovering og tilbygning vil kunne stå færdigt i december 2015.

I alt får MARTEC tilført 4 undervisningslokaler, 6 nye grupperum, multisal, udvidet køkken- og kantineforhold og diverse fællesarealer. Samtidig totalrenoveres og ombygges den eksisterende bygningsmasse med fokus på at skabe et lysere, mere dynamisk og åbent studie- og opholdsmiljø for de studerende og ansatte.

Gå-hjem-møde hos Danish Yachts A/S

Serviceteam Skagen afholdte gå-hjem-møde hos Danish Yachts A/S mandag den 26. januar. Kristoffer Jensen (Design Director) viste deltagerne rundt på virksomheden. Efter rundvisningen blev der serveret en lille forfriskning, som blev nydt, samtidig med at Kristoffer og Torben Christensen (Product Director) fortalte om Danish Yachts strategi for fremtiden samt deres samarbejde med leverandører.  Se billeder fra eftermiddagen her:

pdfSe invitation

2016 Serviceteam Skagen    .    Silovej 8, 1    .    DK-9900 Frederikshavn    .   &nbsp info@serviceteamskagen.dkPrivatlivspolitik
webbureau ittp