Tag: Karstensen gruppen

Karstensen gruppen leverer positivt resultat

Karstensen Gruppens virksomheder har afsluttet regnskabet for 2019 og leverer et positiv resultat på DKK 31,5 mio. efter skat. Direktør Knud Degn Karstensen udtaler: ”Vi har leveret et resultat, som vi er tilfredse med og som i høj grad skyldes, at vi på grund af seneste udvidelser med eget skrogværft i Polen og KS Elektro kan tilbyde den samlede pakke til vores kunder i form af både design, nybygning og service på eftermarkedet med høj effektivitet og know how i arbejdet.”

Karstensen Gruppen[1] består udover hovedvirksomheden Karstensens Skibsværft A/S af virksomhederne Danish Yacht A/S, KS Elektro A/S, Nuuk Værft A/S og Karstensen Shipyard Poland.

​Hovedtal for Karstensen Gruppen:

2019 2018 2017 2016
Nettoomsætning 1.282.370       1.209.056       1.317.181       1.163.391      
Bruttofortjeneste 290.978 254.240 291.839 254.276
Driftsresultat 42.633 27.095 80.858 69.493
Resultat før skat 33.921 22.184 74.147 61.395
Årets resultat 31.558 18.510 61.006 53.581
Anlægsaktiver 98.748 90.299 96.051 102.536
Omsætningsaktiver 625.025 624.796 399.525 297.830
Egenkapital 256.281 245.593 234.913 175.089
Langfristet gæld                                   17.240 8.907 10.057 9.594
Kortfristet gæld 450.252 460.595 250.606 215.683
Passiver 723.773 715.095 495.576 400.366
Antal ansatte 490 461 413 375

Gruppens virksomheder havde en omsætning i 2019 på knap 1.3 mia. kr. og har opnået en samlet egenkapital på ca. DKK 256 mio. Medarbejderstaben i Skagen har i de senere år været stigende og nåede ved årets afslutning 490 medarbejdere mod 461 i 2018.

​Karstensens Skibsværfts nybygningsafdeling har i 2019 afleveret 5 nybygninger til henholdsvis Danmark, Norge og Shetland. Der blev afleveret færre nybygninger end forventet i 2019, hvilket skyldes forsinkelser fra eksterne underleverandørværfter. Fremadrettet bliver skrogleveringerne bedre koordineret i takt med at alle nybygninger bygges på eget skrogværft i Gdynia.

Karstensens Shipyard Poland er ved at være veletableret efter, produktionen blev startet op i slutningen af 2018. Værftet i Polen har i løbet af 2019 leveret 4 skrog til værftet i Skagen, og produktionen har været i gang i lidt mere end et år. Der er bruges stadig en del ressourcer på at få produktionen effektiviseret, men investeringen i egen skrogproduktionsfaciliteter har været afgørende for at fremtidssikre og udvikle skibsbygningsproduktionen og virksomhederne i Skagen. Karstensen Shipyard Polen beskæftiger knap 500 medarbejdere og underleverandører.

Karstensens Skibsværfts reparationsafdeling i Skagen har haft et år med god aktivitet med en del større ombygningsopgaver og mange mindre opgaver. Der er leveret et tilfredsstillende resultat i et marked, som ellers er præget af stor konkurrence.

KS Elektro har haft høj aktivitet, og har leveret et godt resultat og beskæftigede ved årets afslutning 100 medarbejdere.

Nuuk Værft har haft lavere beskæftigelse end tidligere, men har leveret et fornuftigt resultat og har i tillæg dertil investeret i at effektivisere produktionsanlægget for at fremtidssikre værftet til gavn for både medarbejdere og kunder.

Karstensen Gruppen ser positivt på 2020. COVID pandemien påvirker både produktion, kunder og leverandører. Derfor forventes en reduceret omsætning i 2020. På trods af de vanskelige ydre omstændigheder, er der stor opbakning fra medarbejderstab, leverandører og kunder til at få løst udfordringerne bedst muligt. Karstensen Gruppens virksomheder forsøger at bidrage til samfundsøkonomien ved at opretholde produktionen og ved ikke at gøre brug af COVID-19 hjælpepakker. Der budgetteres dog med et noget mindre overskud for 2020 end tidligere forventet. Ordrebeholdningen på bygning af 16 nye fiskefartøjer til en samlet værdi på over DKK 2,5 mia., og nogle større ombygningsentrepriser i reparationsafdelingen giver et godt grundlag for fremtiden, hvor der forventes god aktivitet og beskæftigelse både i det kommende år – og årene derefter.

Kilde: Karstensens.dk /  Dato: 05.05.2020

Webbureau ITTP