Hauschildt Marine A/S

Hauschildt Marine er skibskonstruktører, der yder professionel rådgivning og design inden for maritim ingeniørvidenskab og skibskonstruktion primært til værfter, rederier og kunder i offshore industrien. Hauschildt Marine har afdelinger i Skagen og København og opererer inden for følgende områder:

  • Skibskonstruktion og skibsbygning
  • Maritim ingeniørvidenskab og design
  • Offshore olie & gas
  • Offshore vindmølle installation

Arbejdet spænder vidt fra en lille ombygning til det totale designkoncept. Medarbejderstaben består af højt kvalificerede og erfarne ingeniører og teknikere med særlig erfaring fra den norske offshore sektor. Til analyse og design bruges kun den bedste og nyeste teknologi og et tæt samarbejde med Aalborg Universitet sikrer en fortsat videnskabelig udvikling af de ydelser, som Hauschildt Marine leverer.

Kontakt information

Hauschildt Marine A/S
Østre Strandvej 12
9990 Skagen
Tel.:
+45 70 20 86 81

Webbureau ITTP