Skagen Havn

Skagen Havn er en erhvervshavn med en stærk platform af forretningsområder som Cruise, gods, bunkring og fiskeri. Fiskeri er havnens kerneområde. Havnen er Danmarks største fiskerihavn og Europas største landingshavn for pelagisk fisk. Skagen Havn fokuserer derfor bl.a. på de aktiviteter, der er tilknyttet fiskeriet i form af fiskeindustri, værft, gods og maritime servicevirksomheder herunder bunkering.

Topmoderne faciliteter

Skagen Havn er kendetegnet ved optimale landingsfaciliteter, der tager højde for nutidens krav om skånsom behandling af enhver fangst, hvor konsumfisk og skaldyr losses, behandles, sælges og sendes videre ud til køberne i en ubrudt kølekæde. Efter filosofien One-Stop Shop tilbyder Skagen Havn professionel maritim service af enhver art med alt lige fra lodsning over proviantering og reparationer til bunkering. Service tilbydes døgnet rundt både for små og store fartøjer, der ligger til kaj eller er ankret op ud for Skagen. Desuden tilbydes modtagelse af spildprodukter som olieforurenet vand, slopolie samt spildevand. Fra 2016 vil dette kunne ske ved landforbindelse langs kaj.

Krydstogt

Geografisk set ligger Skagen ideelt placeret mellem de norske fjorde og de meget populære baltiske destinationer. Skagen Havn oplever derfor et stigende antal anløb af krydstogtskibe og lystbåde. Skagen Havn har gennemført en havneudvidelse i 2015, der skaber væsentlig større rammer for modtagelse af forskellige typer skibe. Der er nu en vanddybde på op til 11 m., og fartøjer på op til 330 m. kan anløbe Skagen Havn. Hertil kommer helt nye modtagefaciliteter til krydstogtgæster og besætningsmedlemmer med turistinformation, loungefaciliteter, gratis internet, showroom og toiletter. Desuden stiller Skagen Havn ved hvert anløb en gratis shuttle bus til rådighed for gæsterne – et fint udgangspunkt for at opleve Lysets Land.

Kontakt information

Skagen Havn
Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Tel.:
+45 98 44 69 11

Webbureau ITTP