Formand: – Delte opgaver på Danfish styrker sammenholdet

Der skal hårdt arbejde til, når man skal skille sig ud blandt mere end 400 udstillere, så derfor er opgaven med at passe standen delt ud blandt medlemmerne. – Det virker, og vi kommer stærkere ud af messen.

AALBORG: Årets messe for fiskeindustrien er i fuld gang, og der er fyldt med fiskere og folk fra branchen i Aalborg Kongres og Kultur Center. 15.000 gæster har købt billet til de tre dages udstilling af udstyr og service.

– Det summer herude af folk fra vores netværk, kunder og medlemmer, lyder det fra en glad Peter Møller, formand for Serviceteam Skagen, mens han ser ud over den danske pavillon ved årets Danfish-messe.

Danfish er en af verdens vigtigste messer for udstyr og tjenester til fiskeindustrien med internationale gæster og aktører.

– Vi får tingene til at ske

Blandt de mange hundrede udstillere er Serviceteam Skagen til stede på messen i hallen, hvor de fleste af de danske udstillere er placeret. Standen er godt besøgt med et konstant flow af kollegaer, nuværende og måske kommende kunder og samarbejdspartnere.

– Formålet med at være her at vise, at Skagen Havn er et godt sted at anløbe, for med 49 medlemsvirksomheder, der arbejder sammen, får vi tingene gjort hurtigt, når et skib eller fartøj melder sin ankomst, forklarer Peter Møller.

Den historie er sevet ind hos kunder og relationer, for der er travlt ved standen, der bemandes på skift af medlemmerne, og ølhanen står ikke stille ret længe af gangen.

– Når vi deles om at passe standen giver det god tid til en masse snakke indbyrdes og til at få nye ideer sammen. På den måde styrker vi netværket indadtil, og det er netop sammenholdet og idé-bytningen, der får 1+1 til at give mere end to hos kunderne udadtil, uddyber han.

– Får én fat, rykker det de andre med

På den anden side af standen har Lars Tesgaard fra FF Skagen og næstformand i Serviceteam Skagen også travlt med at snakke med kunder, relationer og kollegaer.

– Deltagelsen på Danfish er vigtig, synes jeg. Det viser omverdenen, at vi står sammen i Skagen, og det smitter af og kan være med til at skubbe til udviklingen i byen. Sammen kan vi blive større og gøre hele pakken bedre for både vores kunder og vores nuværende og fremtidige medarbejdere, siger han.

Den betragtning er Tor Pedersen fra SeaMech enig i.

– Hvis én af os får fat i en kunde, rykker det de andre med. Så ved at være med her, kommer vi omkring emner mellem os, som vi måske ikke får snakket om i hverdagen. De her ansigt-til-ansigt møder med de andre medlemmer af Serviceteam Skagen og kunderne – det giver tættere relationer. Det virker, siger han.

Det er 28. gang, at Danfish-messen gennemføres, og næste gang den afholdes er i 2025.

Serviceteam Skagen på Danfish 2023.
Serviceteam Skagen på Danfish 2023.
Serviceteam Skagen på Danfish 2023.
Serviceteam Skagen på Danfish 2023.
Serviceteam Skagen på Danfish 2023.
Serviceteam Skagen på Danfish 2023.
Serviceteam Skagen på Danfish 2023.
Serviceteam Skagen på Danfish 2023.
Serviceteam Skagen på Danfish 2023.
Serviceteam Skagen på Danfish 2023.
Serviceteam Skagen på Danfish 2023.
Serviceteam Skagen på Danfish 2023.

 

Serviceteam Skagen - Skagen Havn - Aktivitet

Havneudvidelsen stærkt fra start

Stor aktivitet og gigantisk besøg i Skagen Havn.

Helligdag, weekend, nat og dag – Skagen Havn sover aldrig – heller ikke i lørdags hvor solen stod højt på himlen og dens stråler genspejlede sig flot i havnebassinet. En god dag til travlhed.

På den seneste havneudvidelse – Etape 3, var der her fuld belægning, langs de nye kajer. På kaj 40, det 625 meter lange kajareal, lå flere fiskefartøjer til service eller for landing af fisk til FF Skagen. Ved kaj 40 lå også tankskibet Amak Swan fra Unitankers til service fra b.la. Karstensens Skibsværft.

Så ankom en GIGANT til den nye havneudvidelse. Det enorme tankskib Loch Rannoch er med dets 268 meters længde og 46 meters bredde, det næststørste tankskib, der nogensinde har anløbet Skagen Havn. Man fristes til at sige at det ligefrem passer helt perfekt ved netop den kaj, som i alt måler 295 meter. Tankskibet er på 75.526 GT og det ligger ved kaj 41 med 10 meters dybgang. Loch Rannoch forventes at ligge ved kaj en god uges tid endnu, og kan ses på tætteste hold fra molehovedet yderst på Etape 3. Der er adgang fra Strandpromenaden via Kattegatmolen, som den nye vej, langs stensætningen, er blevet navngivet.

I Vesthavnen var der lørdag ligeledes fuld fart på aktiviteterne. Ved kaj 10 havde Skagen Stevedore / MSC skibet Bianca Rambow til container operation.

På Kaj 9, Krydstogtkajen anløb krydstogtskibet IONA med besætningsskifte som det primære formål, i samarbejde med SDK Cruise. Det var IONA’s tredje anløb i Skagen og vi håber at se skibet i havnen igen i den kommende tid.

Havnedirektør Willy B. Hansen glæder sig over det store aktivitetsniveau i havnen og siger; ”Vi er glade for og stolte over at Skagen havn og virksomhederne kan håndtere og servicere, både de helt store og de mindre skibe der anløber havnen og det er godt at se, at kajerne på Etape 3 nu også bliver benyttet, som tiltænkt. Så er det, at vores investeringer bærer frugt – og det er jo præcis det, der er meningen.”

Skagen Havn 28.04.21

Skagen Havn - Landstrøm - PowerCon

Skagen Havn har valgt PowerCon til etablering af landstrøm

I Skagen Havns fornyeligt offentliggjorte bæredygtighedsstrategi, er et af fokusområderne bæredygtig udvikling og et af de udvalgte initiativer er landstrøm til større skibe.
Skagen Havn ønsker at nedbringe udledningen af emissioner af CO2 fra de skibe, der ligger til kaj i havnen, og ved at tilbyde skibene landstrøm, som alternativ til deres dieselgeneratorer, vil man ved en overgang til landstrøm, reducere udledningen af CO2 markant. Samtidigt vil det også betyde en kraftig reduktion i dieselrelateret støj.

Landstrømsanlægget har været i udbud og Skagen Havn har skrevet kontrakt med PowerCon.
Landstrømstavlerne etableres på kajerne i Østbassin 2. Anlægget bygges op efter landstrøms standarden IEC 80005-3. Landstrømsanlægget er opbygget med 5 kajtavler medhver 2 stk. 350A IEC 80005-3 udtag.
De samlede 10 stk. 350A udtag opbygges med hver deres spændings- og frekvensomformer, hvilket gør det muligt at forsyne 10 skibe med forskellige spændingsniveauer og frekvenser, uafhængigt af hinanden. Hvert udtag kan levere spændinger fra 400V til 690V med 50Hz eller 60Hz. Skal et skib bruge mere end 350A, kan op til 4 stik synkroniseres. Det hele kan kobles til og styres af kunden via trykfølsomme skærme i landstrømstavlerne. Det nye landstrømsanlæg bliver således Danmarks første og mest ambitiøse i forhold til tilslutningsfleksibiliteten.

Hos PowerCon er man stolte over at blive valgt som leverandør – Direktør og Partner Peter C. Knudsen udtaler; ”I PowerCon glæder vi os over landstrømsprojektets høje ambitionsniveau og Skagen Havn skal roses for at gå forrest på vejen mod at gøre skibstrafikken grønnere. Produktionen af selve anlægget startes op med det samme, og vi ser frem til at kunne installere anlægget henover sommeren.”

Ved Skagen Havn ser man frem til samarbejdet med PowerCon og en tilfreds Havnedirektør Willy B. Hansen fortæller: ”Udover at en udvidelse af vores landsstrømsanlæg vil have en positiv effekt på klimaet, vil det ligeledes afføde en række positive afledte effekter. Dét, at vi får flere skibe til at konvertere fra dieselmotorer til landstrøm, vil blandt andet resultere i en betydelig støjreduktion, samt højne luftkvaliteten i nærområdet.”   

Skagen Havn forventer at kunne tage det nye landstrømsanlæg i brug fra oktober 2021.

Landstrømsanlægsprojektet er støttet af EU Interreg projektet SETS II, som arbejder for at udbrede elektrificeringen af havne i Kattegat- og Skagerrakområdet.

Skagen Havn 14.04.21

Skagen Havn vil være klimaneutral i 2030

Skagen Havn vil være klimaneutral i 2030

Skagen Havn har udarbejdet en strategi for bæredygtighed samt udformet en handlingsplan.

De danske havne har, som de første i Europa, forpligtet sig som branche til at arbejde med FNs verdensmål og konkrete målsætninger for den grønne omstilling i havnene.

Skagen Havn går helhjertet ind i denne indsats, der bl.a. betyder, at havnen har som ambition at være klimaneutral i 2030.

– Grøn omstilling, bæredygtighed og FNs verdensmål – det kan hurtigt komme til at lyde lidt frelst og højtravende. Det er meget vigtigt for os, at vores bæredygtighedsstrategi ikke forbliver ved de pæne ord og et stykke papir i skrivebordsskuffen. Derfor har vi formuleret en meget jordnær definition på, hvad vi forstår ved bæredygtighed, og hvordan vi vil arbejde med den, siger havnedirektør Willy B. Hansen.

Havnen starter med at omstille sin egen drift i en bæredygtig retning. Gennem vidensdeling og samarbejde vil man desuden inspirere havnens øvrige virksomheder til at forstærke den grønne omstilling, der allerede er i gang. Endelig vil havnen tiltrække virksomheder og aktiviteter, der kan bidrage positivt til den bæredygtige omstilling.

For Skagen Havn skal der være balance mellem økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed, lyder det i strategien.

Fokus er på bæredygtig infrastruktur, samspil mellem by og havn samt bæredygtig udvikling. Der vil årligt blive udarbejdet en offentlig tilgængelig rapport, der beskriver tiltag og udvikling i forhold til den grønne omstilling.

Elpærer, elbiler og miljøasfalt

Skagen Havn er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af 6,6 km kaj og 162 ha havneareal, og det er her, bæredygtighedsarbejdet starter. Udskiftning af belysning til led-lys, med gradvis overgang til elbiler og brug af miljøasfalt er eksempler på tiltag. Dette arbejde er allerede i gang og vil blive forstærket.

Forholdet mellem byen og havnen, den sociale bæredygtighed, er vigtig. By og havn er tæt forbundne, og Skagen Havn ønsker i videst muligt omfang at give offentlig adgang og skabe værdi for lokalsamfundet. Bl.a. ved at åbne for adgang til den ny ydermole og etablere lystfisker-platforme.

Bæredygtig udvikling er nok den sværeste del af strategien at gennemføre, men også den del med det største potentiale. Skagen Havn vil – og har allerede – engageret sig i en række udviklingsprojekter, der styrker den grønne omstilling. Som eksempel kan nævnes Skagen Circle, der handler om at genbruge det proteinholdige procesvand fra fiskeindustrien til at lave biogas, der kan indgå i varmeforsyningen.

Landstrøm reducerer udledning

Et andet eksempel er udbygning af havnens mulighed for at tilbyde landstrøm til skibe. Det vil kunne reducere CO2-udledningen fra havnen med op til 85 pct. samt reducere støj og give renere luft.

Frederikshavn Kommune og Skagen Havn har netop indgået en Klimapartnerskabsaftale, der gensidigt skal styrke samarbejdet om havnens inddragelse i kommunens klimaanliggender og havnens grønne omstilling. Skagen Havn har netop fremsendt sin bæredygtighedsstrategi til sine ejere, Frederikshavn Byråd.

Søfart 18.02.21

Trods lille tilbagegang kan Skagen Havn henvise Hanstholm og Thyborøn til sekundære placeringer.

Trods lille tilbagegang kan Skagen Havn henvise Hanstholm og Thyborøn til sekundære placeringer.

Corona-krisen har betydet en lille tilbagegang fra Skagen Havn, der for 2020 havde en samlet landingsværdi på cirka 991 millioner kroner mod mere end en milliard kroner året før. Der er dog stadig tilfredshed hos havnedirektør Willy B. Hansen, der kan glæde sig over, at Skagen har landets største fiskerihavn foran Hanstholm og Thyborøn.

– Vi er glade for, at Skagen havn på trods af en svær tid stadig er Danmarks største fiskerihavn. Det er vores opfattelse, at fiskeriets aktiviteter og markedssituationen har været betydeligt præget af den verdensomspændende pandemi, siger han i en pressemeddelelse.

Der blev i det forgangne år landet lige knap 290.000 tons fisk i 2020 i alt mod 341.000 tons i 2019. Ud fra statistikken er 52 procent af alle landinger af fisk i Skagen havn fra udenlandske fartøjer. Det var blandt andre skibe fra Grønland, Færøerne og Litauen, men i særdeleshed fartøjer fra Norge og Sverige, som i 2020 stod for henholdsvis 16 procent og 20 procent af alle landinger i Skagen fordelt på vægten. Sild, makrel, industrifisk, rejer og jomfruhummere, er de arter der landes flest af i Skagen havn.

En udvidelse af Skagen Havn nærmer sig sin afslutning, og det er godt nyt for fiskerne, der kan se frem til bedre faciliteter og infrastruktur.

– De nye faciliteter på Etape 3 af havneudvidelsen forventes at være klar til at blive overdraget til de kommende lejere her i første kvartal af 2021, og med det nye landareal på 190.000 kvm med godt 1000 meter kajer, vil der fortsat være plads til vækst for fiskerirelaterede aktiviteter og for havnens øvrige kunder, siger Willy B. Hansen.

Fiskerbladet 13.01.21

Karstensen gruppen leverer positivt resultat

Karstensen Gruppens virksomheder har afsluttet regnskabet for 2019 og leverer et positiv resultat på DKK 31,5 mio. efter skat. Direktør Knud Degn Karstensen udtaler: ”Vi har leveret et resultat, som vi er tilfredse med og som i høj grad skyldes, at vi på grund af seneste udvidelser med eget skrogværft i Polen og KS Elektro kan tilbyde den samlede pakke til vores kunder i form af både design, nybygning og service på eftermarkedet med høj effektivitet og know how i arbejdet.”

Karstensen Gruppen[1] består udover hovedvirksomheden Karstensens Skibsværft A/S af virksomhederne Danish Yacht A/S, KS Elektro A/S, Nuuk Værft A/S og Karstensen Shipyard Poland.

​Hovedtal for Karstensen Gruppen:

2019 2018 2017 2016
Nettoomsætning 1.282.370       1.209.056       1.317.181       1.163.391      
Bruttofortjeneste 290.978 254.240 291.839 254.276
Driftsresultat 42.633 27.095 80.858 69.493
Resultat før skat 33.921 22.184 74.147 61.395
Årets resultat 31.558 18.510 61.006 53.581
Anlægsaktiver 98.748 90.299 96.051 102.536
Omsætningsaktiver 625.025 624.796 399.525 297.830
Egenkapital 256.281 245.593 234.913 175.089
Langfristet gæld                                   17.240 8.907 10.057 9.594
Kortfristet gæld 450.252 460.595 250.606 215.683
Passiver 723.773 715.095 495.576 400.366
Antal ansatte 490 461 413 375

Gruppens virksomheder havde en omsætning i 2019 på knap 1.3 mia. kr. og har opnået en samlet egenkapital på ca. DKK 256 mio. Medarbejderstaben i Skagen har i de senere år været stigende og nåede ved årets afslutning 490 medarbejdere mod 461 i 2018.

​Karstensens Skibsværfts nybygningsafdeling har i 2019 afleveret 5 nybygninger til henholdsvis Danmark, Norge og Shetland. Der blev afleveret færre nybygninger end forventet i 2019, hvilket skyldes forsinkelser fra eksterne underleverandørværfter. Fremadrettet bliver skrogleveringerne bedre koordineret i takt med at alle nybygninger bygges på eget skrogværft i Gdynia.

Karstensens Shipyard Poland er ved at være veletableret efter, produktionen blev startet op i slutningen af 2018. Værftet i Polen har i løbet af 2019 leveret 4 skrog til værftet i Skagen, og produktionen har været i gang i lidt mere end et år. Der er bruges stadig en del ressourcer på at få produktionen effektiviseret, men investeringen i egen skrogproduktionsfaciliteter har været afgørende for at fremtidssikre og udvikle skibsbygningsproduktionen og virksomhederne i Skagen. Karstensen Shipyard Polen beskæftiger knap 500 medarbejdere og underleverandører.

Karstensens Skibsværfts reparationsafdeling i Skagen har haft et år med god aktivitet med en del større ombygningsopgaver og mange mindre opgaver. Der er leveret et tilfredsstillende resultat i et marked, som ellers er præget af stor konkurrence.

KS Elektro har haft høj aktivitet, og har leveret et godt resultat og beskæftigede ved årets afslutning 100 medarbejdere.

Nuuk Værft har haft lavere beskæftigelse end tidligere, men har leveret et fornuftigt resultat og har i tillæg dertil investeret i at effektivisere produktionsanlægget for at fremtidssikre værftet til gavn for både medarbejdere og kunder.

Karstensen Gruppen ser positivt på 2020. COVID pandemien påvirker både produktion, kunder og leverandører. Derfor forventes en reduceret omsætning i 2020. På trods af de vanskelige ydre omstændigheder, er der stor opbakning fra medarbejderstab, leverandører og kunder til at få løst udfordringerne bedst muligt. Karstensen Gruppens virksomheder forsøger at bidrage til samfundsøkonomien ved at opretholde produktionen og ved ikke at gøre brug af COVID-19 hjælpepakker. Der budgetteres dog med et noget mindre overskud for 2020 end tidligere forventet. Ordrebeholdningen på bygning af 16 nye fiskefartøjer til en samlet værdi på over DKK 2,5 mia., og nogle større ombygningsentrepriser i reparationsafdelingen giver et godt grundlag for fremtiden, hvor der forventes god aktivitet og beskæftigelse både i det kommende år – og årene derefter.

Kilde: Karstensens.dk /  Dato: 05.05.2020

Største havneudvidelse nogensinde for Skagen er i fuld gang

Skagen Havn er i færd med at gennemføre havnens historisk største udvidelse, målt såvel på areal som økonomi. Det drejer sig om den såkaldte etape 3 udvidelse på 190.000 m2 nyt landareal, hvoraf FF Skagen lejer sig ind på 60.000 m2.

Havnedirektør Willy B. Hansen beretter, at udvidelsen i skrivende stund forløber planmæssigt på trods af Covid-19 epidemien.

»Der bliver arbejdet på fuld skrue, og vi følger fortsat planen fuldstændig. Vi har dog endnu ikke det fulde overblik over corona-situationen, hverken materielt eller personelt. Når vi kommer lidt længere hen på året, kommer vi nok til at se en indvirkning i en eller anden grad,« siger Havnedirektør Willy B. Hansen.

Havneudvidelsen forventedes oprindeligt færdig ved udgangen af januar 2021.

»Vi regner fortsat med at holde tidsplanen, men vil ikke afvise, at der muligvis bliver en mindre forsinkelse på baggrund af corona-udbruddet,« siger Havnedirektør Willy B. Hansen.

Skagen Havn håber at kunne overdrage arealerne til leje umiddelbart efter, at udvidelsen er færdig.

FF Skagen glæder sig til mere plads

Hos FF Skagen har de også været i fuld gang med at planlægge brugen af den tredjedel af arealet, som de har lejet sig ind på.

Virksomheden har blandt andet rejst rundt til nogle af landets containerterminaler for at samle inspiration til deres første prioritet i forbindelse med havneudvidelsen.

»Vi skal først og fremmest have flyttet al aktiviteten i Skagen Stevedore over på det nye område, da containerterminalens nuværende placering ligger uhensigtsmæssigt og giver meget intern kørsel. Samtidig står der pt. containere overalt på havnen, så vi glæder os til at flytte ind på det nye areal og få plads til at samle det hele,« siger Technical Director i FF Skagen, Thomas Rasmussen.

Anden etape for FF Skagen bliver at etablere nye lager-faciliteter til opbevaring af fiskemel.

Langtidsudleje styrker havnen

Hos Skagen Havn er det af stor betydning, at sammenlagt 100.000 m2 af det nye areal blev lejet ud, inden byggeriet gik i gang.
»Udvidelsen er så stor en investering, at det er vigtigt at sikre fremdrift på området. Derfor er det en klar styrkelse af forretningsplanen, at vi har været i stand til at langtidsudleje så stor en andel af havnearealet allerede,« siger Willy B. Hansen.

Havneudvidelsen i tal:

  • 190.000 m2 landareal
  • 1075 m kaj
  • Investering på 500 mio. kroner
  • Forventes at bibringe 100 nye arbejdspladser

Kilde: Fiskerforum.dk / Dato: 09.05.2020

DFDS automatiserer indkøbsprocesser med ny SERTICA integration udviklet af MAN Energy Solutions og Logimatic.

Logimatic og MAN Energy Solutions samarbejder om, at standardisere udvekslingen af RFQ og PO information mellem rederier og leverandører. En direkte integration mellem Procurement modulet i SERTICA og ordrestyringssystemet fra MAN Energy Solutions eliminerer genindtastning af priser og anden indkøbsinformation.

SERTICA Connect giver rederier adgang til at kommunikere direkte med flere maritime leverandører. Den direkte integration muliggør nem udveksling af tilbud, indkøbsordrer og ordrebekræftelser.

Michael Paarup, COO hos Logimatic Solutions forklarer: ”Rederier kan drage stor fordel af at modtage al information digitalt. Dette sparer alle parter tid og penge. Ved at modtage tilbud direkte i SERTICA kan rederierne nemt sammenligne priser og dermed finde den mest attraktive leverandør.”

Harald Capek, Head of PrimeServ Diesel Processes & Analytics hos MAN Energy Solutions siger: “Vi er meget glade for at kunne tilføje SERTICA som integrationspartner og vores samarbejde er med til at gøre indkøbsprocessen hurtigere og mere digital. Dette er en del af vores digitale strategi og står højt på vores kunders dagsorden.”

Rasmus Hansen, Projektchef hos Logimatic Solutions kommenterer: ”Med grænsefladen til SERTICA kan MAN Energy Solutions foretage alle opdateringer i deres eget ERP-system, hvilket gør processen totalt automatiseret. Det betyder det er slut med at genindtaste oplysninger såsom indkøbsordreposition. I sidste ende drager både MAN Energy Solutions og deres kunder fordel af denne digitale transformation.”

En af disse kunder er DFDS, der aktivt bruger SERTICA Connect. ”Vi har været interesseret i at finde en standardiseret og effektiv løsning til at udveksle RFQ- og PO informationer med leverandører for at sikre hurtigere svar tider, reducere arbejdsbyrden og minimere fejl for både DFDS og vores leverandører,” fortæller Lene Kragkær Nilsson, Operational Procurement Manager hos DFDS.

Rajeshwaran Kalaiselvan, Digital Procurement Manager hos DFDS tilføjer: ”DFDS ønskede at finde en løsning, der fjerner behovet for en teknisk tredjepartsløsning, der styrer samarbejdet mellem DFDS og leverandører. Det er lykkedes med SERTICA Connect, og vi ser frem til at forbedre løsningen yderligere. Desuden håber vi at flere rederier og leverandører vil bruge løsningen så vi sikrer, at vi alle får mest muligt ud af løsningen.”

Ingi Helgason, Senior Project Manager in Business Development and Digitalization hos MAN Energy Solutions konkluderer: ”Vi har haft stor glæde af samarbejdet med Logimatic, som har resulteret i et vigtigt skridt hen imod mere automatiserede processer. Med øget integration til SERTICA ser vi virkelig er en win-win-situation for både kunder og leverandører.”

Om DFDS
DFDS er Nordeuropas største integrerede shipping- og logistikvirksomhed med en årlig omsætning på EUR 1.9bn. Over 8.000 godskunder afhænger af vores færge- og terminaltjenester samt fleksible løsninger af transport og logistik. Vi leverer også sikre overnatnings- og nærfarts færge service til syv millioner passagerer, hvoraf mange rejser i egen bil. Vores 7.000 ansatte befinder sig på skibe og kontorer fordelt i 20 lande. DFDS blev grundlagt i 1866 med hovedkontor i København og børsnoteret på Nasdaq Copenhagen.

Om MAN Energy Solutions
MAN Energy Solutions gør det muligt for sine kunder at opnå bæredygtig værdiskabelse i overgangen til dekarbonisering. Ved hjælp af helhedsorienterede løsninger inden for marine-, energi- og industrisektoren imødegår vi morgendagens udfordringer og udvikler højere ydeevne og effektivitet. Som førende leverandør af avanceret teknologi gennem mere end 250 år tilbyder vi en unik portefølje af teknologier. MAN Energy Solutions har hovedsæde i Tyskland og beskæftiger ca. 14.000 medarbejdere på over 120 lokationer verden over. Vores serviceorganisation, MAN PrimeServ, tilbyder vores kunder en verdensomspændende eftersalgsservice med et stort netværk af servicecentre.

Om Logimatic
Logimatic er virksomheden bag SERTICA. Med mere end 120 ansatte, har Logimatic mere end 30 års international erfaring i udvikling og implementering af Fleet Management software. Professionel support tilbydes til kunder over hele verden fra kontorer i Danmark, Singapore og Chile. Løsningerne er nicheprodukter med et centralt fokus på at altid øge kundernes konkurrencedygtighed med optimeret fleet management.

Karstensens Skibsværft lander britisk ordre

Det nordjyske værft skal bygge en ny pelagisk trawler for et konsortium bestående af Northbay Fishing Co og Wiseman Fishing Co. Det oplyser værftet i en pressemeddelelse.

Trawleren, der har fået navnet ’Artemis’, er Karstensens nybygning nummer 465. Den bliver 75 meter lang og får hjemme i den skotske havneby Banff.

De to kunder er gamle bekendte hos Karstensens Skibsværft. Værftet har lavet reparationsopgaver for Northbay Fishing Co de seneste år, og samarbejdet med Wiseman Fishing Co går næsten 30 år tilbage. Blandt andet stod det nordjyske værft bag nybygningen ’Kings Cross’ i 2016.

Karstensens Skibsværft er lige nu Danmarks største nybygningsværft og har 10 pelagiske trawlere i ordrebogen til levering i de næste to år.

’Artemis’ forventes klar i juni 2022.

Fartøjets fremdriftspakke skal leveres af Wärtsilä, og hovedmotoren bliver en Wartsila 10V31, 6100 kW.

Kilde: https://www.metal-supply.dk/

  • 1
  • 2

Webbureau ITTP